Boletín de Sustrai

El boletín periódico de la Fundación Sustrai Erakuntza

Boletín Sustrai, nº 5 - Sustrai boletina, 5 zk.

Boletín periódico de la Fundación Sustrai Erakuntza

"Estamos parando el TAV" - "AHT gelditzen ari gara" (y las centrales térmicas de Castejón también)

 1. La aceleración del TAV en Navarra delata errores y problemas
  AHT-aren bizkortzeak Nafarroan, akatsak zein arazoak agertzen ditu
 2. Las expropiaciones de terrenos para la construcción del TAV no se pagan adecuadamente y provoca oposición
  AHT-a eraikitzeko lur desjabetzeak ez dira egoki ordaintzen eta aurkako jarrerak sortzen ari dira
 3. Sustrai denuncia que el Ministerio de Fomento ignore a la Administración Local navarra al no consultar sobre el TAV a los Concejos
  Sustrai-k salatzen du Sustapen Ministerioak Toki Administrazioa bazter uztea Kontzejuak ez kontsultatzeagatik
 4. Consistorios labortanos se enfrentan a la línea del TAV por cauce judicial
  Lapurdiko udalek aurre egiten diote AHT-aren trenbideari bide judizialetik
 5. Afecciones del TAV entre Castejón y Pamplona
  Kastejon eta Iruñaren arteko AHT-aren eraginak
 6. La “Plataforma de la Ribera Más Centrales No” obtiene otra victoria jurídica contra las ilegales centrales térmicas de Castejón
  “Plataforma de la Ribera Más Centrales No”-k Kastejongo zentral termiko ilegalen aurkako beste garaipen bat lortu du
 7. Este sábado, 2 de abril, te esperamos en Pamplona: parque Antoniutti, 18.00 h.
  Larunbat honetan, apirilaren 2an, zure zain gaude Iruñean: Antoniuti parkea. 18:00 etan.

Boletín Sustrai, nº 4 - Sustrai boletina, 4 zk.

Boletín periódico de la Fundación Sustrai Erakuntza

"Estamos parando el TAV" - "AHT gelditzen ari gara"

 1. Aprobado el proyecto básico para la construcción del TAV entre Castejón y Villafranca
  Kastejon eta Alesbes tartean AHTa eraikitzeko oinarrizko proiektua onartua.
 2. Sustrai requiere a los ayuntamientos afectados por el TAV su colaboración a la hora de informar sobre el proyecto
  Sustraik, AHTak kaltetuko dituen udalei proiektuari buruz informatzeko garaian lankidetza eskatu die.
 3. El TAV, lejos de crear empleo, mata a los trabajadores
  AHTak, enplegua sortu baino langileak hiltzen ditu.
 4. El desastre económico y social del AVE
  AHTaren jendarte eta ekonomi hondamendia.
 5. Recogida de firma por un verdadero debate social entorno al TAV
  AHTaren inguruan benetako jendarte eztabaida bultzatzeko sinadura bilketa.
 6. ¿Incineradora para Navarra en Iturrama???
  Nafarroarako erraustegia Iturraman???
 7. La banca ética FIARE se consolida en Navarra
  Fiare banka etikoa Nafarroan sendotzen hari da.

Boletín Sustrai, nº 3 - Sustrai boletina, 3 zk.

Boletín periódico de la Fundación Sustrai Erakuntza

"Estamos parando el TAV" - "AHT gelditzen ari gara"

 1. "La casa por el tejado": analizan la viabilidad del TAV tras ponerlo en marcha
  "Etxea teilatutik": AHT martxan jarri ondoren bere bideragarritasuna aztertzen dute
 2. La construcción de la Y vasca, en el aire
  Euskal Y aren eraikitze lanak, kolokan
 3. Se acabó el dinero para el TAV: el ministro busca fondos extranjeros
  AHTrentzako dirua bukatu da: ministroak atzerriko dirua bilatzen du
 4. Las mercancías no van en tren
  Merkantziak ez dira trenez joaten
 5. Críticas desde las universidades ante la inaguración del AVE a Valencia
  Valentzi alderako AHTren inaugurazioren aurrean unibertsitateetatik kritikak
 6. Exposición sobre el TAV en Navarra
  AHTren inguruko erakusketa Nafarroan
 7. El petróleo barato se acaba y pronto llegarán los problemas de transporte, alimentación y seguridad nuclear
  Petrolio merkea bukatzear doa eta laster hasiko dira garraio, elikadura eta nuklear segurtasunaren arazoak

Boletín Sustrai, nº 2 - Sustrai boletina, 2 zk.

Boletín periódico de la Fundación Sustrai Erakuntza

"Estamos parando el TAV" - "AHT gelditzen ari gara"

 1. Fomento avanza con el TAV en Navarra, pero con inseguridad.
  Sustapen ministerioa aurrera dijoa Nafarroako AHT-arekin baina ziurtasunik gabe.
 2. La nueva estación para el TAV en Etxabakoitz, en punto muerto.
  Etxabakoitzen egin behar den AHt-rako geltoki berria geldiunean.
 3. El presidente de Renfe admite que la Alta Velocidad NO es de interés público.
  Renfeko lehendakariak onartzen du abiadura handia ez dela interes publikorako egina.
 4. Asociación de Transportistas Autónomos de Navarra (TRADISNA): el transporte de mercancías por ferrocarril es insostenible.
  Nafarroako Garraiolari Autonomoen Elkarteak (TRADISNA): merkantzien garraioa trenbide bidez sostengaezina da.
 5. Se acabó el dinero para el TAV: el ministro busca fondos extranjeros.
  AHT-rentzako dirua bukatu da, ministroa atzerriko fondoen bila dabil.
 6. Tren para todos vs. tren bala (en Argentina).
  Trena guztiontzat versus tren bala (Argentinan).
 7. La gestión municipal del urbanismo en Navarra, fuente de problemas vecinales.
  Nafarroako udalerriaren hirigintza gestioa, bizilagunen arteko liskarren funtsa.

Boletín Sustrai, nº 1 - Sustrai boletina, 1 zk.

Boletín periódico de la Fundación Sustrai Erakuntza

"Estamos parando el TAV" - "AHT gelditzen ari gara"

 1. Los proyectos de TAV siguen avanzando en Navarra, aunque a trompicones.
  Estropezuka bada ere, AHTren proiektuek aurrera diraute Nafarroan.
 2. Las obras de la Y vasca, paradas.
  Euskal Yaren lanak, geldirik.
 3. El sindicato ELA denuncia el TAV.
  ELA sindikatuak AHTa salatzen du.
 4. Renfe advierte de que el billete del AVE será caro.
  AHTren tiketa garestia izanen delaz ohartarazten du RENFEk.
 5. TAV: antología del despilfarro.
  AHT: xahutzearen antologia.
 6. Análisis económico de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona.
  Madrid-Barcelona abiadura handiko ibilbidearen azterketa ekonomikoa.
 7. La futura mina de magnesita en Zilbeti, a los tribunales.
  Izatekoa den Zilbetiko magnesita meategia, epaitegietara.

Boletín Sustrai, nº 0 - Sustrai boletina, 0 zk.

Boletín periódico de la Fundación Sustrai Erakuntza

“Estamos parando el TAV” - "AHT gelditzen ari gara"

 1. Situación actual del proyecto de TAV en Navarra
  Nafarroako AHTren proiektuaren eguneko egoera.
 2. El corredor navarro de alta velocidad sufre sus primeros tropiezos
  Nafarroako abiadura handiko korridoreak bere lehenengo oztopoak sufritzen ari da.
 3. El Gobierno de Navarra obligado a comparecer ante el Tribunal Superior por no informar sobre el TAV
  Nafarroako Gobernua Auzitegi Nagusiaren aurrean azaltzera behartua AHTri buruz ez informatzeagatik.
 4. CIU solicita una “moratoria inmediata en la construcción de líneas de alta velocidad”
  CIUk, "abiadura handiko lerroen eraikuntzaren berehalako luzamendua" eskatzen du.
 5. Lo dice la CEOE: La alta velocidad no es adecuada para el transporte ferroviario de mercancías
  CEOEk dio: abiadura handia ez da egokia tren bidezko merkantzia garraioarentzat.
 6. Alta Velocidad: obstáculo para la modernización de nuestros ferrocarriles
  Abiadura Handia: gure trenbideen eguneratzearen (modernizazioaren) eragozpena.
 7. Corte de carretera en protesta por el impulso al recrecimiento de Yesa
  Errepide mozketa Esa haunditzearen bultzadaren protestan.

Distribuir contenido